Uwaga! Znajdujesz się na archiwalnej stronie Fundacji Kocia Mama. Aktualna strona znajduje się pod adresem www.kociamama.pl

Darowizna – finansowa pomoc potrzebującym, którą możesz odliczyć sobie od podatku!


Choć niewiele osób o tym wie, od 2007 możliwe jest odliczanie od podatku darowizn na cele organizacji pożytku publicznego. Kwota darowizny (maksymalnie 6% dochodu) pomniejsza podstawę obliczenia podatku dochodowego.

Darowizny podlegające odliczeniu mogą zostać przekazane m.in. na następujące cele pożytku publicznego:
- działalności charytatywnej;
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- promocji i organizacji wolontariatu.
Łączna kwota odliczeń z każdego z tytułów wymienionych w tabeli oraz ze wszystkich tych tytułów łącznie nie może przekroczyć w roku podatkowym 6% dochodu.
Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Sposoby i podstawy odliczenia darowizn reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 26. Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Urzędach Skarbowych lub np. po adresem:
http://www.pit.pl/odliczenia_od_dochoduprzychodu_220.php
http://www.pit.pl/darowizny/index.php

Zachęcamy do skorzystania z takiej możliwości zwłaszcza tych, którzy od lat wspierają Fundację. Każda wpłata na nasze konto jest dokumentowana potwierdzeniem przelewu lub innym potwierdzeniem będącym podstawą do odliczenia od podatku. Pomagając innym robisz też coś dla siebie. Warto pomagać.