Uwaga! Znajdujesz się na archiwalnej stronie Fundacji Kocia Mama. Aktualna strona znajduje się pod adresem www.kociamama.pl

Sprawozdanie za 2014 r.


Fundacja „Kocia Mama” ul. Pryncypalna 56, Łódź, działając na podstawie pozwolenia nr DOA-SO-
VII.5311.9.2014 z dnia 27-01-2014 wydanego przez PMŁ w wyniku zbiórki publicznej w 2014 roku zebrała:

- z puszek 1735 zł 

- kiermasze 350 zł 

Środki zostały przeznaczone na działalność statutową Fundacji.

Fundacja nie poniosła żadnych kosztów, odbyło się to na zasadach wolontariatu.
 
Wpis: 29.01.2015