Uwaga! Znajdujesz się na archiwalnej stronie Fundacji Kocia Mama. Aktualna strona znajduje się pod adresem www.kociamama.pl

Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy FUNDACJA IZY MILIŃSKIEJ KOCIA MAMA

 
Departament Badań Znaków Towarowych wydał Decyzję o udzieleniu Prawa Ochronnego na znak słowno-graficzny Fundacja Izy Milińskiej Kocia Mama
www.kociamama.pl od tej chwili nie wolno bez zgody Prezesa Fundacji używać nazwy ani Logo FKM.

 

Wpis: 12.11.2012